Vrienden Onze Taal

De stichting Vrienden van Onze Taal, opgericht in 2009, ondersteunt het Genootschap Onze Taal. Dat doet ze door bijzondere taalprojecten van het genootschap financieel mogelijk te maken. Deze projecten hebben als doel de kennis van, de interesse in, en het goede gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen.

Hieronder ziet u welke projecten dankzij de Vriendenstichting tot stand zijn gekomen.

Lopende projecten

 • Spellingsite: op deze website is de spelling van zo'n honderdduizend woorden, afkortingen en namen op te zoeken, en zijn alle spellingregels te raadplegen.
 • Jaarwoordkalender: in deze jaarwoordenzoeker kunt u een jaartal tussen 1800 en 2014 invoeren, waarna u een woord te zien krijgt dat in dat jaar voor het eerst is vermeld.
 • App Onze Taal: de bijna tweeduizend taaladviezen van Onze Taal zijn hiermee goed toegankelijk gemaakt voor de meeste smartphones en tablets.
Afgerond
 • Lezersonderzoek.

Nieuwsbrief en jaarverslag

Donateurs van de stichting ontvangen ieder half jaar een nieuwsbrief. Hier vindt u alle afleveringen:


Hieronder kunt u de financiƫle jaaroverzichten downloaden:

jaarverslag

Word donateur!

Wilt u de Vriendenstichting helpen om de kennis van en belangstelling voor (de Nederlandse) taal bij een zo breed mogelijk publiek te verspreiden? Word dan donateur!

Eenmalig doneren

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL34INGB0004354223 t.n.v. Stichting Vrienden van Onze Taal in Den Haag.

Periodiek doneren

U kunt ook maandelijks of jaarlijks een donatie doen. Een machtigingsformulier daarvoor vindt u hier. Neem voor meer informatie contact op met de administratie.

De Stichting Vrienden van Onze Taal heeft de officiƫle status van 'culturele Algemeen Nut Beogende Instelling' ('culturele ANBI'). Dit betekent dat schenken aan de vriendenstichting u fiscaal voordeel biedt: het bedrag dat u schenkt, mag u 1,25 keer als gift aftrekken voor de belastingen. Meer informatie vindt u hier.

doneren

Notarieel schenken

Bij de Vriendenstichting is een formulier (pdf) beschikbaar waarmee u een notariële schenking (verdeeld over vijf jaar) kunt regelen. Hiervoor is dan wel een bezoekje aan een notaris (naar keuze) nodig voor persoonscontrole en verificatie van uw handtekening. Sinds 1 januari 2014 is het vastleggen van een meerjarige schenking nog gemakkelijker gemaakt: de schenker kan dat nu ook zelf regelen, zonder tussenkomst van een notaris. U vindt er hier meer informatie over.

schenken

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Onze Taal
Raamweg 1A
2596 HL Den Haag

T: 070 - 356 12 20 (vraag naar Leonie Flipsen of Peter Smulders)
E: vrienden@onzetaal.nl

In het bestuur hebben zitting:

 • prof. dr. C.J.M. Jansen (voorzitter)
 • drs. J. van der Steen (penningmeester)
 • mr. C.M. le Clercq-Meijer (secretaris)

Hebt u een idee voor een project dat goed aansluit bij de doelstelling van zowel het Genootschap Onze Taal als de Vriendenstichting, dan horen we daar graag meer over.

contact

Ambassadeurs

De Vriendenstichting kan een beroep doen op zestien ambassadeurs die helpen de activiteiten van de stichting onder de aandacht te brengen. Het zijn:

 • René Appel
 • Wim van de Camp
 • Bart Chabot
 • Gerard Cox
 • Jozef Deleu
 • Adriaan van Dis
 • Youp van 't Hek
 • Kristien Hemmerechts
 • Ingmar Heytze
 • prof. Carel Jansen
 • Jeltje van Nieuwenhoven
 • André Rieu
 • Wim T. Schippers
 • prof. Jos Swanenberg
 • prof. Guy Tops

  ambassadeurs
Jaarwoord generator van Genootschap Onze TaalTaalkalender